IPARD II PROGRAMINDA (2014-2020) YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI
Tanıtım Resmi

 

IPARD II PROGRAMINDA (2014-2020) YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

 

IPARD II Programında, mevcut sektörler (tarımsal işletmeler, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi) desteklenmeye devam edilecektir. Bu mevcut sektörlere ek olarak “tarım çevre-iklim-organik tarım”, “yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması” ve “kırsal altyapı hizmetleri” IPARD II Programı kapsamına alınmıştır. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründe “Yenilenebilir enerji”, “makine parkları” ve “mantar” da desteklenecek olan sektörlere eklenmiştir.

IPARD II Programı ile mevcut sektörlerde bazı değişiklikler olmuştur. IPARDI’den farklı olarak tarımsal işletmelere destek kapsamında, manda sütü üretimi, yumurta tavukçuluğu ve kaz yetiştiriciliği eklenmiştir. Ayrıca bazı sektörlerde hibe oranlarında artışlar olmuştur.

IPARD II Programı proje başvurularıyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, Avrupa Komisyonu akreditasyon sürecini takiben çağrılara ve sektörlere dair ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.

Bu kapsamda Güneş Enerjisi Sistemleri (Fotovoltaik ve Konsantre Rüzgâr Enerjisi, Jeotermal Enerji ve Biokütle Sistemlerine destekler sağlanacaktır.

IPARD II Programı Kapsamında ise İşletmenin/Tesisin kendi tüketimini karşılayabilmesine yönelik yenilebilir enerji yatırımlarına ek olarak;

 • “302 – Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri” kapsamında ‘kar amacı güden’ gerçek ve tüzel kişilere sadece elektrik üretim ve satışı amaçlı yenilenebilir enerji tesisi kurulumuna destek verilmesi planlanıyor.
 • Bu tedbirin destek oranı: % 65 olacaktır.
 • Gerçek ve Tüzel kişiler için hibe üst limiti 500.000 Avro dur.
 • 302 Tedbiri kapsamında kullanılabilecek toplam fon miktarı 203 Milyon Avro (Destek Miktarı) olacaktır. Bu miktarda “Yenilenebilir Enerjiye” ayrılmış özel bir oran veya limit olmamakla birlikte fonun ne kadarının Yenilenebilir Enerjiye aktarılacağı gelecek projelerin sonunda şekillenecektir.
 • “301 – Kırsal Altyapı Hizmetlerine Fiziki Yatırımlar Tedbiri” kapsamında sadece belirli kamu tüzel kişiliklerine (Belediyeler, Köy İdareleri, İl Özel İdareleri, Organize Tarım Yönetimi, 5355 No’lu Yasaya Göre Kurulan Birlikler) Bağımsız Yenilenebilir Enerji Tesislerinin kurulumu için destek sağlanacaktır.
 • 301 Tedbiri kapsamında yatırımlar sadece 10.000 kişinin altında olan yerleşim yerlerine yapılabilecektir.
 • Hibe üst limiti : 1.200.000.- Avro ve Destek oranı: % 100 olacaktır.
 • 301 Tedbirinin toplamda fon miktarı 94,2 milyon avro olacaktır.

 

Yenilenebilir Enerji Yatırımının Özellikleri

 

 • Tesisin Kendi Enerjisini Karşılamak için yapılan ,Yenilenebilir Enerji Yatırımları; IPARD Programında mevcutta uygulanan tedbirler kapsamında desteklenen yatırımların Yenilenebilir Enerji kapsamında sadece Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) sistemleri desteklenecektir.
 • İşletmenin/Tesisin Enerji İhtiyacı (Tükettiği enerji) kadar kapasiteye (Elektrik Tesisatı Projesinde yazan toplam kurulu güç)izin verilecektir.
 • İşletmenin/Tesisin enerji ihtiyacı 1MW kurulu güçten daha fazla olması durumunda ise üst sınır olarak 1MW kapasite destek kapsamındadır.
 • Sistemlerin kurulumunda kullanılacak olan PV panellerin tek tip (aynı) olması gerekmektedir. Şebekeye bağlı(on-grid) sistemler destek kapsamındadır.
 • Yapılacak yatırımlarda yatırım uygulama adresi (uygulama sahası) dışında kalan kablolama işlemleri uygun harcama olarak kabul edilmemektedir.

 

Yardım Oranı

 

 • Yenilebilir Enerji Yatırımları için Destek Oranı parçası olduğu tedbirin yardım oranına eşittir.

 

Başvuru ve Ödeme Aşaması

 

 • IPARD Programı kapsamında Yenilenebilir Enerji yatırımı için kuruma sunulacak başvuru paketinde dağıtım şirketi tarafından imzalanmış «Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması» sunulması gerekmektedir.
 • Yatırımın sonunda Ödeme Talep Paketi içerisinde ise «Geçici Kabul Tutanağı» kuruma sunulmalıdır.
 • Başvuru Sahibi; TKDK başvuru süreci, sözleşme imzalanması, yatırımın gerçekleştirilmesi sürelerini ve ilgili yönetmelik (EPDK Lisanssız Üretim Yönetmeliği madde 24-b) gereği Bağlantı Anlaşmasının geçerlilik süresini dikkate alarak yatırımını planlamalıdır.

 

Uygulama Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar

 

 • Yatırımlar, işletmelerin çatılarına veya yatırım alanı içerisindeki uygun olan araziye yapılacak olup işletmeyle aynı parsel içinde olacaktır.
 • Proje başvuru safhasında istemiş olduğumuz “Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması” belgesinin alınmasının uzun zaman aldığı bilinmektedir. Bu noktada başvuru sahiplerine, eksik evrak yada sözleşme öncesine kadar zaman tanınması söz konusudur. Yatırıcımlar süreç olarak bu hususu dikkate almalıdır.
 • Proje başvuruları kapsamında, sadece mevcut işletmeler değil, ilgili tedbirlerle alakalı olarak yeni işletmelerde ofisimize başvuru yapabileceklerdir.
 • Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında yapılacak hizmet alımları, hali hazırda belirlenen harcama kalemlerine girdiği sürece destek kapsamında olacaktır.

 

Başvuru İçin Gereken Belgeler

1.  Nüfus Cüzdanın Kopyası/Nüfus Kayıt Örneği

2.  Noter Onaylı İmza Sirküleri

3.  Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge

4.  Vadesi Geçmiş SGKPrim Borcu Olmadığına Dair Belge

5.   Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesi

6.   Yatırımın Uygulama Alanına Ait Koordinat Bilgilerini Gösteren Belge

7.   Müflis Olmadığına ve Konkordato İlan Etmediğine İlişkin Belge

8.   Adli Sicil( Sabıka) Kaydı

9.   Tüzel Kişiliğin Ortaklık Yapısını ve Hisse Oranlarını Gösteren Belge

10.  Faaliyet Belgesi

11.  Tüzel Kişilerde Noter Onaylı İmza Sirküleri

 

Başvuru Sahibi Yatırım Adresinin Sahibi Değilse Olması Gereken Belgeler Nelerdir?

 1. Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı taşınmaz üzerinde üst hakkına sahip olduğunu gösteren, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” VEYA
 2. Sanayi Bölgelerinden alınmış arsa tahsis sözleşmesi VEYA
 3. Maliye Bakanlığından alınmış “kullanım izni sözleşmesi VEYA
 4. Başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde intifa hakkına sahip olduğunu gösteren, tapu
 5. Sicil müdürlüklerinden alınmış bir “resmi senet” (Bu belge sadece yatırımın yapı ruhsatı gerektirmeyen yapım işlerini içermesi(mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için) veya yapım işlerini içermemesi durumlarında kabul edilebilir) VEYA
 6. Noter onaylı kira sözleşmesi 

 

HİBE PROGRAMININ UYGULANACAĞI İLLER

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı,   Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay ,Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat

 

 

Ana Sayfa TKDK İpard Hibeleri Kalkınma Ajansları Hibeleri Kırsal Kalkınma Hibeleri Kosgeb Hibe Projeleri Tübitak Hibe Projeleri
ÇINAR KOCATEPE PROJE DANIŞMANLIK ENERJİ MİMARLIK LTD.ŞTİ.
Necatibey cad.Kat:7 NO:27/14 Kızılay Çankaya/Ankara
(312) 229 21 00 (312) 432 39 44 - KEMAL KEDİCİ (532) 409 56 79
kocatepehavuz@yandex.com